Archiv autora: Uzivatel

Otevřené grantové řízení 2018

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje otevřené grantové řízení pro rok 2018, ve kterém bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno  150 000 Kč.

Podpořeny budou projekty v následujících programech:

 1. AD MANUM – podpora veřejně prospěšných projektů neziskových organizací (spolků) vznikajících na podkladě komunitní spolupráce
 • Tento program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci regionu Vyškovsko. Podpořeny mohou být projekty postavené na komunikaci partnerů, jejichž společným cílem je snaha o dosažení změny nebo zlepšení stávajícího stavu v oblasti, které se projekt týká. Významné může být i zapojení veřejnosti.
 • Oblasti podpory nejsou přesně specifikovány, může se jednat o aktivity kulturní, sociální, vzdělávací, zaměřené na rozvoj venkova, péči o životní prostředí, eliminaci a prevenci novodobých závislostí, rozvoj pohybových a zájmových aktivit dětí a mládeže v rámci školní i mimoškolní činnosti a další.
 • Předmětem žádosti mohou být aktivity jednorázové i déletrvající.

Maximální výše nadačního příspěvku činí 15 000 Kč, výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 30 % z celkové výše nákladů projektu.

 1. AD FUTURUM – podpora projektů v oblasti vzdělání a kultury
 • Cílem programu je podpora vzniku nových kulturních a/nebo vzdělávacích aktivit na územíregionu Vyškovska
 • Předmětem žádosti mohou být aktivity, které si berou za cíl rozšíření nabídky vzdělávání, oživení kulturního dění v místě nebo prevenci sociálně patologických jevů.

Maximální výše nadačního příspěvku činí 10 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 50 % z celkové výše rozpočtu projektu.

 1. AD VITAM– podpora ekologických projektů na Vyškovsku
 • Cílem programu je snaha o oživení, obnovu a zachování kvality životního prostředí v zanedbaných a znečistěných lokalitách vyškovského regionu a města Vyškova.
 • Předmětem žádosti mohou být aktivity spojené s odstraněním a prevencí černých skládek, zaměřené na záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, ekologicky šetrný způsob údržby veřejných prostranství, boj proti devastaci a znečišťování přírody a krajiny apod.
 • Maximální výše nadačního příspěvku činí 15 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 20 % z celkové výše rozpočtu projektu.

Žádat o nadační příspěvek ve všech programech mohou tyto subjekty:

 • zapsané spolky,
 • zapsané ústavy,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem,
 • církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
 • územní organizace celonárodních spolků, které mají právní subjektivitu a jsou registrované na území ČR,
 • fyzické osoby

Do výběrového řízení mohou být podávány žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a v okrese Vyškov, které jsou v souladu s grantovými pravidly nadace pro rok 2018.

Vyplněnou žádost o nadační příspěvek je nutno doručit v písemné i elektronické podobě na adresu Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci, Dukelská 121/6, 682 01 Vyškov, e-mail: nadace@tribrany.cz nejpozději do 27. září 2018 do 16.00 hodin.

2. ročník projektu Běhám a pomáhám na podporu biologické léčby Míši Grimové

I letos se Komunitní nadace Tři brány podílela na pořádání Lear Vyškovského benefičního běhu, jehož výtěžek byl tentokrát věnován na podporu biologické léčby paní Michaely Grimové z Lysovic, která trpí rakovinou hladkého svalu a jíž pojišťovna zmítla tento druh léčby uhradit.

Tato charitativní akce se uskutečnila v sobotu 21. dubna na vyškovském náměstí, kde se sešlo na 360 běžců v hlavní kategorii, běhu na 9 km, a spousta malých nadšenců v dětských kategoriích. Všem, kteří si přišli zaběhat a zároveň pomoci, patří obrovský dík, stejně jako všem dárcům a sponzorům. Ke dni konání závodu bylo na sbírkový účet založený obcí Lysovice zasláno již přes milion korun. Míša tak může pokračovat v léčbě, která jí pomáhá a věříme, že bude cestou k úplnému uzdravení.

Číslo sbírkového konta je 115-5720710257

Děkujeme Vám za Vaše příspěvky!

Cena Jana Hona 2017

Ve středu 15. listopadu 2017 byli v obřadní síni vyškovské radnice jako každoročně slavnostně vyhlášeni držitelé Ceny Jana Hona. Projekt Komunitní nadace Tři brány probíhá již od roku 2005 za stálé finanční podpory Města Vyškova. Letos ocenění získali tito mladí lidé:

Oldřich Kupka

19-letý student 1. ročníku Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Základy strojního inženýrství. Oldřich je úspěšným absolventem vyškovského gymnázia, které po celou dobu studia reprezentoval v mnoha matematických, fyzikálních a počítačových soutěžích. Mezi jeho nejlepší výsledky ze školního roku 2016-2017 patří vynikající umístění ve Fykosím fyziklání, a to 1. místo v ČR kategorie C a 4. místo v ČR kategorie B, soutěž Náboj – 4. místo na Moravě v kategorii B, Internetová matematická olympiáda – 17. místo v ČR a SR. Skvělých úspěchů dosáhl také v individuálních soutěžích. Vyhrál krajské kolo SOČ a v celostátním kole obsadil 12. místo.

Olda má navíc úctyhodnou sbírku mimoškolních aktivit. V tomto roce pracoval jako tutor na adaptačních kurzech pořádaných střediskem volného času Maják Vyškov. O prázdninách byl vedoucím na výcvikovém táboře sportovní gymnastiky a věnoval se práci pro seniory v nemocnici ve Vyškově. Je chovatelem exotického ptactva, doma má 11 voliér.

Hlavním rysem jeho povahy je ochota komukoliv poradit a pomoci. Je skromný, milý a přátelský. Oldřicha Kupku nominovala jeho bývalá učitelka fyziky na gymnáziu Mgr. Milana Alánová.

Monika Kuncová

18-letá studentka vyškovského gymnázia již třetím rokem pracuje jako pomocná trenérka nejmenších sportovců v atletice Orla Vyškov . V tomto roce se přihlásila na absolvování trenérky atletických přípravek do Prahy. Monika i přes svoje studentské povinnosti bere roli trenérky zodpovědně a pravidelně chodí na tréninky, kde svoje sportovní zkušenosti předává malým Orlíkům. Monice patří poděkování za to, že děti učí nejen běhat a skákat, ale že jim předává lásku k trvalému sportování a vede je k fair play. Je štědrou dárkyní svého volného času, který dobrovolně nabízí malým sportovcům. Sama sportuje, a reprezentuje na atletických závodech Orel Vyškov.

Monika je obětavá, skromná a spravedlivá.  Drží slovo a ostatní se na ni mohou spolehnout. Těmito svými vlastnostmi může být vzorem pro ostatní. Moniku Kuncovou na ocenění navrhla Anna Málková, vedoucí trenérka Orla Vyškov

Martin Soldán

25 let, je členem a zástupcem vedoucí skautského střediska Vyškov. Martin přezdívaný Otík je členem skauta od roku 2000. Je velmi aktivním člověkem a nebojí se zodpovědnosti. To dokazuje zejména jeho přístup k řešení nenadálých situací a neatraktivních úkolů – je vždy ochoten pomoci a schopen přijít s řešením. V případě potřeby se nebojí obětovat vlastní volný čas a dotáhnout věci ke zdárnému konci. Pravidelně připravuje schůzky pro oddíl vlčat, víkendové výpravy do okolí a podílí se na  organizaci letního tábora.

Martin se také dlouhodobě věnuje vzdělávání mladých skautů ve věku 12-15 let, jako součást týmu Vyškovského rádcovského kurzu, který připravuje mladé skauty na vedení dětí. V letošním roce se stal vůdcem celého kurzu, jenž navštěvují skauti nejen z Vyškova, ale i z Jihomoravského a okolních krajů. Sám se také účastní vzdělávacích kurzů, které jsou samozřejmostí pro vedení oddílu. Jako každý skaut či skautka, která se podílí na vedení dětí, je bez nároku na finanční odměnu vzorem pro děti.

Martin je veselá kopa, snílek a dříč. Díky jeho neustálému optimismu a energii je v jednom kuse obklopen lidmi, kterým se zájmem naslouchá, ale které i sám inspiruje. Při práci s malými vlčaty v sobě dokáže probudit hravé dítě a být tak opravdovým učitelem, kamarádem a příkladem pro mladší generaci. Martin je absolventem Fakulty Podnikatelské na VUT v Brně a nyní pracuje v oblasti elektrotechnologií. Martina Soldána nominovala Eva Čtvrtníčková, vedoucí skautského střediska Vyškov

Ocenění

Odměny laureátům předali nositelé tohoto ocenění z let 2012 a 2013 Dalimil Ševčík, Helena Dvořáková a Jiří Hořava. Zde je několik slov o nich:

Dalimil Ševčík cenu získal v roce 2013 za studijní úspěchy a hudební talent. Dalimil je v současnosti studentem Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor estetika a na konzervatoři studuje obor klavír. Pracovně působí jako korepetitor sboru, učitel klavíru a akordeonu na ZUŠ Vyškov.

Helena Dvořáková byla kandidátkou na Cenu Jana Hona v roce 2012 a v roce 2015 ji obdržela, a to za svou dlouholetou činnost ve vyškovském středisku Junáka. Helena pracuje v marketingu menší firmy v Ivanovicích, která distribuuje svíčky a kosmetiku z celého světa do ČR. Stále se věnuje skautingu, a to ve stejném, ne-li větším nasazení než dříve.

Jiří Hořava je jedním ze dvojice, která cenu získala v roce 2012 jako tým, a to za výjimečnou řemeslnou zručnost v oboru instalatér. Jiří byl po vyučení zaměstnán nakrátko u jedné brněnské firmy jako instalatér, svářeč, poté další 4 roky působil ve stejném pracovním zařazení ve firmě Trasko a v dubnu tohoto roku začal podnikat v oboru. Aktivně hraje fotbal a hokej.

Letos Komunitní nadace Tři brány udělila navíc Cenu nadace, a to slečně Andree Kubesové za její obětavou práci s dětmi v rámci SVČ Maják.

Andrea Kubesová

21 let, je vychovatelkou ve školní družině na ZŠ Tyršova ve Vyškově a současně studentkou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Po celý rok se aktivně zapojuje do akcí pro děti a mládež pořádaných Střediskem volného času Maják Vyškov. Již pět let trénuje pod SVČ Maják kroužek mažoretek Angelin, a to kategorii kadetek 8 -14 let a přípravku pro malé děti ve věku 3 -7 let. Většinu volného času se tedy věnuje pravidelnému vedení a choreografii těchto kroužků. Dále organizuje několik vícedenních tanečních soustředění ročně. Její svěřenkyně pod jejím vedením dosahují skvělých výsledků a úspěšně reprezentují kroužek na mezinárodních soutěžích.

Andrea je několikanásobnou mistryní a vicemistryní ČR s postupem a účastí na mistrovství Evropy. Patří jí 3. místo a titul II. vicemistryně Evropy pro rok 2010 a 2011.

Kroužek pod jejím vedením získal 1. místo a titul mistryně ČR 2016 v kategorii kadetek, 3. místo a titul II. vicemistryně ČR 2016 v kategorii děti duo pom a dále umístění na stupních vítězů v kategoriích kadetky duo pom a kadetky velká formace na Mistrovství Evropy v Maďarsku v roce 2016.

Andrea vykonává svoji pedagogickou a odbornou práci v kroužku zodpovědně a svědomitě, o čemž svědčí zájem dětí o kroužek a také řada úspěchů v soutěžích. Svým svěřenkyním je vzorným příkladem. Andreu Kubesovou nominovala Magda Musilová ze Střediska volného času Maják Vyškov.

Ocenění ve formě dřevěné plastiky se symbolem tří bran Andree předal její autor, pan Tomiš Zedník. Slavnostní udílení cen zpestřil svou hrou na akordeon teprve 10letý Jonáš Černý, žák ZUŠ ve Vyškově. Letos se konal již 13. ročník projektu. Za dobu jeho trvání bylo odměněno celkem 44 mladých lidí, 38 jednotlivců, 1 hudební uskupení a jedna dvojice. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se na zdařilém průběhu odpoledne podíleli.

Cena Jana Hona 2017

Nadace Tři brány vyhlašuje příjem nominací na Cenu Jana Hona 2017.

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let. Je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, v mimoškolní nebo zájmové činnosti, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost, za prokázanou osobní statečnost nebo obětavost ve prospěch jiných. Podmínkou nominace je bydliště a působiště nominované osoby ve městě Vyškově nebo v okrese Vyškov. Důvod nominace nesmí být starší jednoho roku

Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Nominace musí být podána na předepsaném formuláři. a doručena do kanceláře nadace jak elektronicky tak písemně nejpozději do 20. října 2017.

Vyplněný formulář zašlete prosím na adresu: Komunitní nadace Tři brány, Dukelská 6, 68201 Vyškov a současně zašlete v elektronické podobě na email nadace@tribrany.cz.

Otevřené grantové řízení 2017

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje otevřené grantové řízení pro rok 2017, ve kterém bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno 150 000 Kč. 
Podpořeny budou projekty v následujících programech:

1. AD MANUM – podpora veřejně prospěšných projektů neziskových organizací (spolků) vznikajících na podkladě komunitní spolupráce

 • Tento program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci regionu Vyškovsko. Podpořeny mohou být projekty postavené na komunikaci partnerů, jejichž společným cílem je snaha o dosažení změny nebo zlepšení stávajícího stavu v oblasti, které se projekt týká. Významné může být i zapojení veřejnosti.
 • Oblasti podpory nejsou přesně specifikovány, může se jednat o aktivity kulturní, sociální, vzdělávací, zaměřené na rozvoj venkova, péči o životní prostředí, eliminaci a prevenci novodobých závislostí, rozvoj pohybových a zájmových aktivit dětí a mládeže v rámci školní i mimoškolní činnosti a další.
 • Předmětem žádosti mohou být aktivity jednorázové i déletrvající.
 • Maximální výše nadačního příspěvku činí 15 000 Kč, výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 30 % z celkové výše nákladů projektu.

2. AD FUTURUM – podpora projektů v oblasti vzdělání a kultury

 • Cílem programu je podpora vzniku nových kulturních a/nebo vzdělávacích aktivit na území regionu Vyškovska
 • Předmětem žádosti mohou být aktivity, které si berou za cíl rozšíření nabídky vzdělávání, oživení kulturního dění v místě nebo prevenci sociálně patologických jevů.
 • Maximální výše nadačního příspěvku činí 10 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 50 % z celkové výše rozpočtu projektu.

3. AD VITAM – podpora ekologických projektů na Vyškovsku

 • Cílem programu je snaha o oživení, obnovu a zachování kvality životního prostředí v zanedbaných a znečistěných lokalitách vyškovského regionu a města Vyškova.
 • Předmětem žádosti mohou být aktivity spojené s odstraněním a prevencí černých skládek, zaměřené na záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, ekologicky šetrný způsob údržby veřejných prostranství, boj proti devastaci a znečišťování přírody a krajiny apod.
 • Maximální výše nadačního příspěvku činí 15 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 20 % z celkové výše rozpočtu projektu.

Žádat o nadační příspěvek ve všech programech mohou tyto subjekty:

 • spolky,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem,
 • církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
 • územní organizace celonárodních spolků, které mají právní subjektivitu a jsou registrované na území ČR,
 • fyzické osoby.

Do výběrového řízení mohou být podávány žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a v okrese Vyškov, které jsou v souladu s Grantovými pravidly nadace pro rok 2017. Vyplněnou žádost o nadační příspěvek je nutno doručit v písemné i elektronické podobě na adresu Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci, Dukelská 121/6, 682 01 Vyškov, e-mail: nadace@tribrany.cz nejpozději do 29. září 2017 do 16.00 hodin.

Jan Amos….toho času bez hlavy

Přijměte prosím naše pozvání na výstavu Jan Amos….toho času bez hlavy, kterou pořádáme od 3. do 14. července v galerii TIC Vyškov.

Výstava je součástí kampaně k veřejné sbírce na zrestaurování torza sochy J. A. Komenského.

Přijďte si prohlédnout návrhy studentů vyškovského gymnázia na prezentaci sbírky a ocenit jejich vtip a nápad. Čekají Vás koláže, kresby, plastiky, počítačové návrhy letáků i prezentační video.

Když poběžíš, pomůžeš

V sobotu 22. dubna 2017 v 9 hodin (start v 10 hodin) proběhne Lear vyškovský benefinční běh. Start a cíl je na Masarykově náměstí ve Vyškově. Bude také zábavný doprovodný program pro celou rodinu.

Výtěžek startovného půjde na konto sbírky Petříka Holuba z Rostěnic. Lear Corporation k tomuto výtěžku řidá stejnou částku do výše 50 tis. Kč.

Registrujte se na http://behamapomaham.cz.