Archiv autora: Uzivatel

Cena Jana Hona 2022

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje příjem nominací v projektu Cena Jana Hona. 

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. 

Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou k dispozici letákpodrobná pravidla a formulář k nominaci.

Vyplněný formulář je nutno zaslat poštou na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dobrovského 3, 682 01 Vyškov a současně v elektronické podobě na a e-mailovou adresu nadace@tribrany.cz

Uzávěrka příjmu nominací je v pátek 31. října 2022.
Projekt je spolufinancován městem Vyškov.

Otevřená grantová výzva pro rok 2022

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje Otevřenou grantovou výzvu pro rok 2022

Žádosti o podporu svých projektů mohou podávat nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby a fyzické osoby. Podpořeny budou veřejně prospěšné projekty v oblasti komunitní spolupráce, rozvoje venkova, kultury, vzdělávání, ekologie, sociálních služeb a další. Zde je ke stažení formulář žádosti.

Celková částka k rozdělení v letošním grantovém řízení je 200 000 Kč. Do grantového  řízení budou přijímány pouze žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a ve vyškovském regionu,  které jsou v souladu s Grantovými pravidly pro rok 2022.

Uzávěrka příjmu žádostí je ve pátek 30. září 2022

Otevřená grantová výzva pro rok 2021

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje Otevřenou grantovou výzvu pro rok 2021.

Žádosti o podporu svých projektů mohou podávat nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby a fyzické osoby. Podpořeny budou veřejně prospěšné projekty v oblasti komunitní spolupráce, rozvoje venkova, kultury, vzdělávání, ekologie, sociálních služeb a další. Formulář žádosti je ke stažení zde.

Celková částka k rozdělení v letošním grantovém řízení je 150 000 Kč. Do grantového  řízení budou přijímány pouze žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a ve vyškovském regionu,  které jsou v souladu s Grantovými pravidly pro rok 2021.

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 30. září 2021

MONETA darovala tablety pro distanční výuku dětí

Komunitní nadace Tři brány zareagovala na prosbu sociální pracovnice městského úřadu ve Vyškově o pomoc s pořízením počítačů pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, které nemají k dispozici vhodnou techniku pro distanční výuku. Požádali jsme společnost MONETA Money Bank a.s., kde nám obratem vyšli vstříc a darovali 5 ks nových tabletů zn. LENOVO. Tablety jsme předali dětem z rodin samoživitelů a rodin jinak sociálně znevýhodněných, které neměly vhodnou nebo vůbec žádnou techniku pro spojení se školou. Kontakty na tyto rodiny zprostředkoval sociální odbor Městského úřadu ve Vyškově a Sdružení PIAFA ve Vyškově, z.s. jako poskytovatel sociálních služeb.

Věříme, že tablety dětem umožní účastnit se pravidelně distanční výuky a díky tomu dosáhnout lepších výsledků ve škole. Velký dík patří společnosti MONETA Money Bank, a.s. za vstřícné jednání.

4. ročník benefičního běhu přinesl více než 800 000 Kč!

Přesně rok a 1 měsíc po svém zahájení byla 15. října 2020 ukončena sbírka pro Katku Talarovičovou, určená na úhradu nákladů spojených s léčbou cystické fibrózy. Už 4 měsíce po založení transparentního účtu se na něm sešla částka potřebná k zakoupení vibrační vesty, a to 319 329 Kč.

15. října Katka převzala šek na zbývající částku 491 735,45 Kč a peníze už putují na její účet. Věříme, že jí pomohou bojovat se zrádnou nemocí a mít tak dost energie na běhání za malým Radečkem.

Právě díky benefičnímu běhu, který se po jarním odkladu konal 13. září v Lulči, se podařilo sbírku naplnit a my děkujeme všem běžcům, dárcům i sponzorům v čele se společností LEAR Corporation a.s. a také celému organizačnímu týmu Běhám a pomáhám. 

Cena Jana Hona 2020

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje 16. ročník projektu Cena Jana Hona. 

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. Její udělení je spojeno s finanční odměnou z grantu Města Vyškova. 

Podmínkou nominace je bydliště či působiště ve městě Vyškově nebo v okrese Vyškov. Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou k dispozici podrobná pravidla a formulář k nominaci.

Vyplněný formulář je nutno zaslat elektronicky na e-mailovou adresu nadace@tribrany.cz a v tištěné formě poštou na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dukelská 6, 682 01 Vyškov nebo osobně na adresu Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov. Uzávěrka příjmu nominací je v pátek 30. října 2020.