Archiv pro měsíc: Září 2020

Cena Jana Hona 2020

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje 16. ročník projektu Cena Jana Hona. 

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. Její udělení je spojeno s finanční odměnou z grantu Města Vyškova. 

Podmínkou nominace je bydliště či působiště ve městě Vyškově nebo v okrese Vyškov. Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou k dispozici podrobná pravidla a formulář k nominaci.

Vyplněný formulář je nutno zaslat elektronicky na e-mailovou adresu nadace@tribrany.cz a v tištěné formě poštou na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dukelská 6, 682 01 Vyškov nebo osobně na adresu Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov. Uzávěrka příjmu nominací je v pátek 30. října 2020.